Provjerite vaš email i potvrdite zahtijev za promjenu passworda.

Upješno ste izvršili registraciju.

Provjerite vaš email i potvrdite registraciju.

Email adresa koju ste unijeli je već zauzeta.
Sva polja moraju biti popunjena.
Password mora imati minialno 7 znakova.
Unijeti pojmovi za password se ne poklapaju.
Došlo je do greške. Molimo pokušajte ponovo.

Fotozunic.com Pravilnik

Opšti uslovi korištenja - www.fotozunic.com


Član 1.
Uvod

Stranica www.fotozunic.com (u daljem tekstu: Foto Žunić ili www.fotozunic.com) u vlasništvu je firme d.o.o Foto Print Žunić (u daljem tekstu: Foto Žunić).

Za vrijeme korištenja Web stranice, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Foto Žunić zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. U slučaju nevaljanosti nekih odredbi ovih Pravila i uvjeta korištenja, to ne povlači za sobom nevaljalost cjelokupnih Pravila i uvjeta korištenja.

Član 2.
Način upotrebe www.fotozunic.com / Zabranjeni materijali i postupci

www.fotozunic.com je prvi profesionalni web foto servis u BiH koji svojim korisnicima olakšava izradu fotografija, kupovinu fotoaparata i prateće opreme, te kupovinu računarskih komponenti. Kroz www.fotozunic.com korisnici su u mogućnosti da izrade fotografije, i vrše kupovinu u nekoliko klikova. Usluge ovog servisa su smještene u Bosni i Hercegovini.
Korisnici www.fotozunic.com su saglasni da će pažljivo birati informacije koje objavljuju na www.fotozunic.com Profil korisnika ne može sadržavati bilo koju od sljedećih informacija: bilo kakve fotografije koje sadržavaju opscene, nepristojne i ponižavajuće sadržaje, eksplicitno nasilje ili maltretiranje, golotinju, seksualno eksplicitne ili druge uvredljive i neprikladne sadržaje.
Uprkos ovim ograničenjima, moglo bi se dogoditi da informacije date od strane korisnika www.fotozunic.com sadržavaju netačne, neprikladne, uvredljive ili seksualno eksplicitne materijale, proizvode ili usluge, za koje se www.fotozunic.com do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti s tog naslova. Molimo Vas da nas kontaktirate i obavijestite o svakom takvom korištenju stranica www.fotozunic.com
Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji postavlja na www.fotozunic.com i ukoliko krši neke od odredbi ovih Uslova korištenja ili neke od važećih zakonskih propisa, može za to snositi zakonsku i drugu odgovornost.
www.fotozunic.com ima pravo da, na temelju vlastite diskrecione ocjene, odbije postaviti ili makne bilo koji sadržaj koji ste postavili, a za koji smatra da nije primjeren.
Oglasi koji se mogu pojaviti nawww.fotozunic.com su oglasi oglašivača kojima će isključivo www.fotozunic.com dopustiti oglašavanje. Informacije iz navedenih oglasa bit će dostupne korisnicima na www.fotozunic.com ili na drugim internet stranicama povezanim sa oglašivačima ili www.fotozunic.com
Zabranjeno je svako nezakonito i/ili neovlašteno korištenje www.fotozunic.com , a posebno prikupljanje korisničkih podataka i/ili e-mail adresa korisnika na bilo koji način, a u svrhu njihovog neovlaštenog i/ili nezakonitog korištenja. Za svako nezakonito ili neovlašteno korištenje www.fotozunic.com , Foto Žunić će poduzeti odgovarajuće zakonom dopuštene mjere.

Član 3.
Upotreba i zaštita podataka

Pri korištenju www.fotozunic.com , preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zloupotreba tuđeg identiteta na bilo koji način lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.
www.fotozunic.com čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu koja je u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem www.fotozunic.com saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, u skaldu s ovim Pravilima i uslovima korištenja.
www.fotozunic.com se obavezuje da neće dati na uvid Vaše lične podatke bilo kojoj trećoj osobi, a kojoj ti podaci nisu namijenjeni, osim u slučaju kada je to nužno kako bi www.fotozunic.com ispunio zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupio u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja ili zaštitio svoja prava ili kako bi zaštitio sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. www.fotozunic.com zadržava pravo proslijediti lične podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.
www.fotozunic.com poduzima sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi zaštitio korisničke račune. Pristup korisničkim podacima dostupan je samo onim zaposlenicima Foto Žunić-a kojima je to nužno kako bi mogli obavljati svoje zadatke vezane za www.fotozunic.com Korisnički računi korisnika www.fotozunic.com su zaštićeni passwordima (šiframa) koje kreiraju sami korisnici. www.fotozunic.com poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njegovim bazama. Izvan svega navedenog, www.fotozunic.com ne može garantovati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili upotrebe od strane trećih, problema sa sistemom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje www.fotozunic.com nije mogao utjecati.

Član 4.
Zaštita autorskih prava

Podaci na www.fotozunic.com su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. www.fotozunic.com se izuzima od odgovornosti i/ili učestvovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava korisnika www.fotozunic.com
Navedena autorska prava uključuju ili mogu uključivati tekstove i njihovo bilo kakovo oblikovanje, slikovne sadržaje i bilo koje druge grafičke prikaze. Korisnicima i trećim osobama je autorske materijale, zaštićene žigove ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo zabranjeno postavljati, mijenjati ili reprodukovati na bilo koji način, a bez prethodno pribavljene pisane i izričite saglasnosti nosoca nekog od tih prava. www.fotozunic.com će, po dostavi vjerodostojnih podataka o povredi od strane nosioca prava ili njegovog zakonskog zastupnika, ukinuti članstvo svakom korisniku koji opetovano povrjeđuje tuđa autorska prava. Ne ograničavajući se na prednje, svako ko vjeruje da mu je na www.fotozunic.com a njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povrjeđuje dotično zaštićeno pravo, dužan je www.fotozunic.com dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na www.fotozunic.com gdje se nalazi dotično autorsko djelo, te kontakt podatke odmah po saznanju za učinjene povrede prava, a najkasnije u roku od 15 dana. Ukoliko ne obavijestite www.fotozunic.com o povredi Vaših prava na ovoj stranici u predviđenom roku, www.fotozunic.com neće snositi nikakve posljedice za povredu.
www.fotozunic.com i Foto Žunić će u najkraćem mogućem roku, a nakon primitka obaviještenja o povredi, te podnošenja odgovarajućih relevantnih dokaza poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje Vaših autorskih prava.
Postavljanjem Materijala (uključujući tekstove, datoteke, slike, fotografije, video klipove, zvukove, muzička djela, druga autorskih dijela ili bilo kakve druge materijale nawww.fotozunic.com , zadržavate autorska prava na Materijalima te zadržavate pravo da koristite Materijale na način na koji to želite. Vašim postavljanjem Materijala na www.fotozunic.com , www.fotozunic.com ne stiče autorska prava nad njima, već postavljanjem Materijala na www.fotozunic.com , dajete www.fotozunic.com ograničeno pravo korištenja, prerade, javnog izvođenja, objave, reprodukcije i distribucije Materijala na . www.fotozunic.com Ovo stoga što bez ovakvog Vašeg dopuštenja, www.fotozunic.com ne bi bio u mogućnosti pružati usluge za koje je namijenjen i svrhu radi koje postoji. Dozvola koju dajete www.fotozunic.com je ograničena i oslobođena bilo kakve naknade i fotozunic zadržava www.fotozunic.com pravo da javno distribuira Vaše materijale putem drugih kanala. Ovdje opisano pravo www.fotozunic.com će prestati u trenutku kada uklonite Materijal s www.fotozunic.com
Saglasni ste da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću tvrdite da: (1) ste nosioc intelektualnog vlasništva na Materijalu koji postavljate na www.fotozunic.com (2) da Vaše postavljanje Materijala na www.fotozunic.com ne vrijeđa ugovorna, autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba; (3) ćete podmiriti bilo kakvu štetu ili naknadu, a koji bi mogli proizaći s osnova Vaše zloupotrebe ovdje navedenih prava trećih.

Član 5.
Isključenje iz upotrebe, naknada štete

www.fotozunic.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava drugih korisnika. www.fotozunic.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi www.fotozunic.com , www.fotozunic.com , uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6.
Garancije

www.fotozunic.com ne garantuje:

* tačnost, potpunost i istinitost sadržaja koji korisnici unesu na stranice www.fotozunic.com * da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku * da će treća strana legalno koristiti stranice www.fotozunic.com sve vrijeme.

Član 7.
Odgovornost

www.fotozunic.com se, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti zbog štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati neposredno ili posredno zbog:
* korištenja stranice www.fotozunic.com * korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice www.fotozunic.com * informacija na stranici www.fotozunic.com * postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici www.fotozunic.com * upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
www.fotozunic.com ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s www.fotozunic.com , niti podupiranja takvih stranica od strane www.fotozunic.com , www.fotozunic.com može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću www.fotozunic.com na taj način.
www.fotozunic.com povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.
www.fotozunic.com nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.
Korištenjem www.fotozunic.com sadržaja kao što su mikroblogovi, privatne poruke, komentari i sl. dobrovoljno i javno objavljujete informacije koje time trećima postaju dostupne i koje treći mogu koristiti u komunikaciji s Vama. Saglasni ste da ste korištenjem www.fotozunic.com odgovorni za interakciju s ostalim korisnicima www.fotozunic.com . www.fotozunic.com zadržava pravo, ali nema obavezu da nadgleda rasprave između Vas i drugih korisnika.

Član 8.
Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je stvarno nadležni sud u Tuzli
Foto Žunić zadržava pravo izmjene sadržaja na internet stranici www.fotozunic.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Isto tako, Foto Žunić može u bilo kojem trenutku promijeniti ili dopuniti ove, trenutno važeće, Uslove korištenja i zamijeniti ih novima. Foto Žunić se obvezuje o takvoj promjeni obavijestiti sve postojeće korisnike www.fotozunic.com , pisanim putem (e-pošta) ili objavom na internet stranicama www.fotozunic.com
Korištenjem www.fotozunic.com korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja www.fotozunic.com i da ih u potpunosti prihvaća.

U Tuzli, februar 2015.
Ovi uslovi i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu. Foto Žunić d.o.o.
Sva prava pridržana