PANASONIC LUMIX S5 TRY & BUY

Ukoliko se još niste uvjerili u sve mogućnosti Panasonic LUMIX S5 fotoaparata sada je pravo vrijeme za to.
FOTO ŽUNIĆ  u suradnji sa Panasonicom  Vam omogućujue da besplatno isprobate LUMIX S5 na 5 dana bez obveze na kupnju.
Fotoaparat je moguće testirati uz depozit u iznosu od  4650,00 KM , 5 dana. Proizvod mora biti preuzet i vraćen u originalnom pakiranju s kompletnom preuzetom opremom.
Ako se prilikom povrata uređaja ustanovi oštećenje ili nedostatak opreme, stranka koja je posudila uređaj(e) i kod kojih je došlo do oštećenja, dužna je podmiriti troškove oštećenja ili nedostatka preuzete opreme.

Za ostale informacije i dogovora oko termina isprobavanja fotoaparata molimo vas da nas kontaktirate na   info@fotozunic.com