Fotoknjiga sa koricom fotografija

Fotoknjiga sa kožom - korica fotografija

Fotoknjiga platno - korica fotografija

Tvrde korice sa fotografijom

Dimnezije 15x20 20x20 20x30 30x30 30x40 30x20
Broj stranica + korice
18 45,00 KM 65,00 KM 80,00 KM 120,00 KM 130,00 KM 100,00 KM
20 47,00 KM 70,00 KM 85,00 KM 130,00 KM 145,00 KM 110,00 KM
22 49,00 KM 75,00 KM 90,00 KM 140,00 KM 160,00 KM 120,00 KM
24 51,00 KM 80,00 KM 95,00 KM 150,00 KM 175,00 KM 130,00 KM
26 53,00 KM 85,00 KM 100,00 KM 160,00 KM 190,00 KM 140,00 KM
28 55,00 KM 90,00 KM 105,00 KM 170,00 KM 205,00 KM 150,00 KM
30 57,00 KM 95,00 KM 110,00 KM 180,00 KM 220,00 KM 160,00 KM
32 59,00 KM 100,00 KM 115,00 KM 190,00 KM 235,00 KM 170,00 KM
34 61,00 KM 105,00 KM 120,00 KM 200,00 KM 250,00 KM 180,00 KM
36 63,00 KM 110,00 KM 125,00 KM 210,00 KM 265,00 KM 190,00 KM
38 65,00 KM 115,00 KM 130,00 KM 220,00 KM 280,00 KM 200,00 KM
40 67,00 KM 120,00 KM 135,00 KM 230,00 KM 295,00 KM 210,00 KM
42 69,00 KM 125,00 KM 140,00 KM 240,00 KM 310,00 KM 220,00 KM
44 71,00 KM 130,00 KM 145,00 KM 250,00 KM 325,00 KM 230,00 KM
46 73,00 KM 135,00 KM 150,00 KM 260,00 KM 340,00 KM 240,00 KM
48 75,00 KM 140,00 KM 155,00 KM 270,00 KM 355,00 KM 250,00 KM
50 145,00 KM 160,00 KM 280,00 KM 370,00 KM
52 150,00 KM 170,00 KM 290,00 KM 385,00 KM
54 155,00 KM 180,00 KM 300,00 KM 400,00 KM
56 160,00 KM 190,00 KM 310,00 KM 415,00 KM
58 170,00 KM 200,00 KM 320,00 KM 430,00 KM

Korice koža sa fotografijom

Dimnezije 20x30 30x30 30x40
Broj stranica + korice
18 80,00 KM 120,00 KM 130,00 KM
20 85,00 KM 130,00 KM 145,00 KM
22 90,00 KM 140,00 KM 160,00 KM
24 95,00 KM 150,00 KM 175,00 KM
26 100,00 KM 160,00 KM 190,00 KM
28 105,00 KM 170,00 KM 205,00 KM
30 110,00 KM 180,00 KM 220,00 KM
32 115,00 KM 190,00 KM 235,00 KM
34 120,00 KM 200,00 KM 250,00 KM
36 125,00 KM 210,00 KM 265,00 KM
38 130,00 KM 220,00 KM 280,00 KM
40 135,00 KM 230,00 KM 295,00 KM
42 140,00 KM 240,00 KM 310,00 KM
44 145,00 KM 250,00 KM 325,00 KM
46 150,00 KM 260,00 KM 340,00 KM
48 155,00 KM 270,00 KM 355,00 KM
50 160,00 KM 280,00 KM 370,00 KM
52 170,00 KM 290,00 KM 385,00 KM
54 180,00 KM 300,00 KM 400,00 KM
56 190,00 KM 310,00 KM 415,00 KM
58 200,00 KM 320,00 KM 430,00 KM

Korice platno sa fotografijom

Dimnezije 20x30 30x30 30x40
Broj stranica + korice
18 80,00 KM 120,00 KM 130,00 KM
20 85,00 KM 130,00 KM 145,00 KM
22 90,00 KM 140,00 KM 160,00 KM
24 95,00 KM 150,00 KM 175,00 KM
26 100,00 KM 160,00 KM 190,00 KM
28 105,00 KM 170,00 KM 205,00 KM
30 110,00 KM 180,00 KM 220,00 KM
32 115,00 KM 190,00 KM 235,00 KM
34 120,00 KM 200,00 KM 250,00 KM
36 125,00 KM 210,00 KM 265,00 KM
38 130,00 KM 220,00 KM 280,00 KM
40 135,00 KM 230,00 KM 295,00 KM
42 140,00 KM 240,00 KM 310,00 KM
44 145,00 KM 250,00 KM 325,00 KM
46 150,00 KM 260,00 KM 340,00 KM
48 155,00 KM 270,00 KM 355,00 KM
50 160,00 KM 280,00 KM 370,00 KM
52 170,00 KM 290,00 KM 385,00 KM
54 180,00 KM 300,00 KM 400,00 KM
56 190,00 KM 310,00 KM 415,00 KM
58 200,00 KM 320,00 KM 430,00 KM

Uzorci materijala za korice

Uzorci za laminaciju fotografije za korice

MAT

GLANC

LINEN

SAND