Tuzla – Džafer Mahala 46

Telefon: +387 35 254-594
Email: fz46skver@gmail.com
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 08.00-17.00h
Sub: 09.00-15.00h
Nedjelja neradna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tuzla – TC Brčanska Malta

Telefon: +387 35 251-448
Email: fpzunic@bih.net.ba
Radno vrijeme:
Pon-Pet 09.00-18.00h
Sub: 09.00-15.00h
Nedjelja neradna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tuzla – TC Merkator

Telefon: +387 35/ 256-604
Email: fotoprint.zunic@bih.net.ba
Radno vrijeme:
Pon-Pet 09.00-21.00h
Sub: 09.00-21.00h
Ned: 09.00-18.00h

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tuzla – Korzo (Centar)

Telefon: +387 35 257-205
Email: korzo@fotozunic.com
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08.00-17.00h
Sub: 08.00-15.00h
Nedjelja neradna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sarajevo – BBI Centar

Telefon: +387 33 213-455
Email: zunicsarajevo@bih.net.ba
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 09.00-22.00h
Sub: 09.00-22.00h
Ned: 12.00-20.00h

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zenica – TC Džananović

Telefon: +387 32/ 246-180
Email: zenica@fotozunic.com
Email: zunicfoto@gmail.com
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 09.00-20.00h
Sub: 09.00-20.00h
Ned: 09.00-17.00h

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Doboj – Zelena Pijaca

Telefon: +387 53/227-554
Email: zunic@teol.net
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08.00-17.00h
Sub: 08.00-15.00h
Nedjelja neradna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Živinice – Alije Izetbegovića 6

Telefon: +387 35/772-792
Email: zivinice@fotozunic.com
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08.00-17.00h
Sub: 08.00-15.00h
Nedjelja neradna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Telefon: +387 35 254-594
Email: fz46skver@gmail.com
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 08.00-17.00h
Sub: 09.00-15.00h
Nedjelja neradna

Telefon: +387 35 251-448
Email: fpzunic@bih.net.ba
Radno vrijeme:
Pon-Pet 09.00-18.00h
Sub: 09.00-15.00h
PRIVREMENO ZATVORENA

Telefon: +387 35/ 256-604
Email: fotoprint.zunic@bih.net.ba
Radno vrijeme:
Pon-Pet 09.00-21.00h
Sub: 09.00-21.00h
Ned: 09.00-18.00h

Telefon: +387 35 257-205
Email: korzo@fotozunic.com
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08.00-17.00h
Sub: 08.00-15.00h
Nedjelja neradna

Telefon: +387 33 213-455
Email: zunicsarajevo@bih.net.ba
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 09.00-22.00h
Sub: 09.00-22.00h
Ned: 12.00-20.00h

Telefon: +387 32/ 246-180
Email: zenica@fotozunic.com
Email: zunicfoto@gmail.com
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 09.00-20.00h
Sub: 09.00-20.00h
Ned: 09.00-17.00h

Telefon: +387 53/227-554
Email: zunic@teol.net
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08.00-17.00h
Sub: 08.00-15.00h
Nedjelja neradna

Telefon: +387 35/772-792
Email: zivinice@fotozunic.com
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08.00-17.00h
Sub: 08.00-15.00h
Nedjelja neradna